تجارت الکترونیک اول
ارسال درخواست خرید ارسال درخواست خرید

ارسال درخواست خرید

شما به عنوان خریدار یک کالا ویا یک خدمت می توانید برای دریافت بهترین پیشنهادات از سوی تامین کنندگان و فروشندگان، مشخصات درخواست خرید خود را اعلام کنید تا پرتال اول آن را دراختیار تمامی تامین کنندگان موردنظر قراردهد.

Copyright 2010-2017 1st Co. All rights reserved.