میزان مورد نیاز : 161 متر مربع
قیمت مورد انتظار : 60000.00 تومان
ورق کامپوزیت پرمیوم باند سفید شاین
میزان مورد نیاز : 46 متر مربع
قیمت مورد انتظار : تومان
6+6 سکوریت ساده با اسپیسر 16 و گاز آرگون 3000×2200 = 1 عدد 3000×1650 = 8 عدد
میزان مورد نیاز : 10000 متر مربع
قیمت مورد انتظار : 8000.00 تومان
میزان مورد نیاز : 10000 متر مربع
قیمت مورد انتظار : تومان
شیشه 4 میل