حداقل سفارش 1 عدد
40,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 کارتن
60,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
1,900,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
150,000,000 تومان
حداقل سفارش 1
21,000,000 تومان
حداقل سفارش 1
400,000 تومان
حداقل سفارش 1
4,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
6,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
4,500,000 تومان
حداقل سفارش 1
40,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
40,000,000 تومان
حداقل سفارش 1
5,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1
5,000,000 تومان
حداقل سفارش 1
460,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
900,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
7,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1
2,100,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 عدد
4,000,000 تومان
حداقل سفارش 1
900,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
5,900,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
13,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
12,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
3,700,000 تومان
حداقل سفارش 1
21,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
6,200,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
4,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
120,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
21,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 جعبه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1
30,000,000 تومان
حداقل سفارش 1
40,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
4,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
14,000,000 تومان
حداقل سفارش 1
21,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
400,000 تومان
حداقل سفارش 1
1,200,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
890,000 تومان
حداقل سفارش 1
60,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
210,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
30,000,000 تومان
حداقل سفارش 1
5,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 سی سی
3,200,000 تومان
حداقل سفارش 1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 عدد
8,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
180,000,000 تومان
حداقل سفارش 1
240,000 تومان
حداقل سفارش 1
8,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
5,900,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
2,800,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
65,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
9,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
8,000,000 تومان
حداقل سفارش 1
68,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
150,000,000 تومان
حداقل سفارش 1
3,500 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
2,900,000 تومان
حداقل سفارش 1 جعبه
150,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
2,500,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
7,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
3,900,000 تومان
حداقل سفارش 1 قطعه
81,000 تومان
حداقل سفارش 1
600,000 تومان
حداقل سفارش 1 ليتر
3,200,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
5,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 بسته
32,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
5,000,000 تومان
حداقل سفارش 1
60,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
1,800,000 تومان
حداقل سفارش 1 بسته
1,800,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
45,000,000 تومان
حداقل سفارش 1
190,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
800,000 تومان
حداقل سفارش 1
12,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 قطعه
8,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 بسته
8,000,000 تومان
حداقل سفارش 1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1
9,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 قطعه
12,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
150,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 قطعه
80,000 تومان
حداقل سفارش 1 بسته
40,000 تومان
حداقل سفارش 1 جعبه
38,000 تومان
حداقل سفارش 1
350,000,000 تومان
حداقل سفارش 1
590,000 تومان
حداقل سفارش 1 کارتن
300,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
1,500,000 تومان
حداقل سفارش 5 گرم
40,000,000 تومان
حداقل سفارش 1
2,400,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
5,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 قطعه
550,000 تومان
حداقل سفارش 1 بسته
12,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
310,000,000 تومان
حداقل سفارش 1
21,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 قطعه
3,000,000 تومان
حداقل سفارش 1
32,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 عدد
400,000 تومان

اطلاعات تماس

  برای مشاهده اطلاعات تماس وارد سایت شوید.

تلفن
021-88355824, 021-88355791
موبایل
09121977163
فکس
021-88441072
آدرس

دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 6-یوسف اباد - خیابان 14 - پلاک 112

درباره

تهیه و توزیع کلیه تجهیزات آزمایشگاهی در بخش های pcr , الایزا و کشت سلول

فروشندگان برگزیده

در حال ارسال اطلاعات...