pH متر رومیزی 780 کمپانی Metrohm سوئیس

Metrohm 780 pH meter

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

قیمت:   70,000,000 تومان / قطعه

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
پشتیبانی از محصول فوق بر عهده پارس طب نوین می‌باشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
105,000,000 تومان
طیف آزما طب
حداقل سفارش  1 قطعه
380,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
429,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
30,030 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
39,900,000 - 45,000,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 قطعه
357,500 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
950,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
12,480 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
240,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
380,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
0 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
160,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
309,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
12,480 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
15,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
39,390 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
29,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
25,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
15,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
15,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
25,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
25,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
73,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
60,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
67,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
67,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
65,550,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
24,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
60,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
60,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
44,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
60,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
60,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
10,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...