4 -تولوئن سولفونیل کلراید کد 808326

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

فروش 4-تولوئن سولفونیل کلراید و کلیه مواد شیمیایی آزمایشگاهی ، مواد شیمیایی صنعتی ، حلال های شیمیایی ، حلال های دوتره ، انواع بافرهاو تیترازول ها و ظروف آزمایشگاهی میناتجهیزآریا


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 گرم
161,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
146,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
130,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 گرم
141,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
175,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
111,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
103,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
117,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
158,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  10 گرم
19,000 - 25,000 تومان
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  1 گرم
103,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
3,900,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 گرم
113,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
143,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
105,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250 گرم
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 گرم
162,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
107,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  250 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
190 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...