4 -تری فلورو متیل -بنزالدهید کد814045

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   1,200,000 تومان / سی سی

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
فروش 4-تری فلورو متیل بنزالدهید و کلیه مواد شیمیایی آزمایشگاهی ، مواد شیمیایی صنعتی ، حلال های شیمیایی ، حلال های دوتره ، انواع بافرهاو تیترازول ها و ظروف آزمایشگاهی میناتجهیزآریا

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 سی سی
198,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
168,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
2,800,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 سی سی
167,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
178,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 سی سی
590,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 سی سی
176,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
157,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 سی سی
257,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
95,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  1 سی سی
171,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
209,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 سی سی
111,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
5,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 سی سی
171,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100 سی سی
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 سی سی
111,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
800,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  500 سی سی
980,000 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
800,000 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
590,000 - 700,000 تومان
حداقل سفارش  100 سی سی
450,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...