4 دی متیل آمینو بنزالدئید مرک آلمان 803057 4-(Dimethylamino)benzaldehyde

دسته بندی محصول:  پلیمر

توقف تولید و فروش

803057 4-(Dimethylamino)benzaldehyde for synthesis

محصولات مشابه

حداقل سفارش  20 گرم
25,000 - 35,000 تومان
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
یگانه پلیمر
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
نیرومند پلیمر پارس
حداقل سفارش  25 گرم
45,000 - 55,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  20 گرم
25,000 - 35,000 تومان
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی اطلس
حداقل سفارش  1 گرم
30,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
ویتا طب کوشا
حداقل سفارش  20 گرم
15,000 - 20,000 تومان
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  1000 گرم
توقف تولید و فروش
کیمیاگران سیالات حفاری
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
نیرومند پلیمر پارس
حداقل سفارش  25 گرم
80,000 تومان
شیمیایی بوعلی سینا
حداقل سفارش  25 گرم
توقف تولید و فروش
الساپا
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
فن آوران شیمی سپاهان
حداقل سفارش  1 گرم
1 تومان
الساپا
حداقل سفارش  200 گرم
توقف تولید و فروش
یگانه پلیمر
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
پترو ایلیا انرژی
حداقل سفارش  20 گرم
25,000 - 30,000 تومان
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
یگانه پلیمر
حداقل سفارش  25 گرم
50,000 - 90,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...