4-آمینو بنزو نیتریل مرک کد 814183

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

4-آمینو بنزو نیتریل مرک کد 814183 Cas:873-74-5 Formula:C7H6N2 Molar mass:118.13 g/mol

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1000 عدد
توقف تولید و فروش
ایران شیمی
حداقل سفارش  1 عدد
108,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
1,050,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 عدد
132,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 عدد
103,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  10 عدد
15,000 - 35,000 تومان
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  1 عدد
124,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
9,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 عدد
113,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
146,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
176,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1000 عدد
توقف تولید و فروش
مهرتاش سپاهان
حداقل سفارش  1 عدد
122,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
149,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
65,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
4,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 عدد
130,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
158,600 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
230,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
450 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...