3 -متوکسی استو فنون کد818441

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

فروش 3-متوکسی استوفنون و کلیه مواد شیمیایی آزمایشگاهی ، مواد شیمیایی صنعتی ، حلال های شیمیایی ، حلال های دوتره ، انواع بافرهاو تیترازول ها و ظروف آزمایشگاهی میناتجهیزآریا

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 سی سی
163,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
175,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
153,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
145,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
121,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  330 سی سی
توقف تولید و فروش
کیمیا پارس شایانکار
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 سی سی
130,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
125,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  10 سی سی
15,000 - 35,000 تومان
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  1 سی سی
4,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 سی سی
132,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
126,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 سی سی
179,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
140,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
198,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 سی سی
118,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  250 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
190 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...