3-فلئورو آنیلین کمپانی مرک

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

3-فلئورو آنیلین محصول کمپانی مرک که در پکیج های 5 سی سی و 25 سی سی توسط شرکت مینا تجهیز آریا به فروش می رسد Chemical Formula: 3-(F)C₆H₄NH₂ Molar Mass: 111.11 g/mol

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 سی سی
186,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
130,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 سی سی
112,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
141,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
148,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
140,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
164,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
3,200,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 سی سی
120,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
168,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 سی سی
169,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 سی سی
145,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  25 سی سی
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 سی سی
176,300 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  250 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
190 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...