2 -متوکسی استوفنون کد 841349

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

فروش 2-متوکسی استوفنون و کلیه مواد شیمیایی آزمابشگاهی ، حلال های شیمیایی ، حلالهای دوتره ، تیترازول ها ، مواد شیمیایی صنعتی و ظروف تفلونی میناتجهیز آریا از معتبرترین برندهای دنیا

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 سی سی
156,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
199,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
127,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
187,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
114,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  10 سی سی
15,000 - 35,000 تومان
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  1 سی سی
142,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 سی سی
123,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  500 سی سی
130,000 - 150,000 تومان
سورنا شیمی زاگرس
حداقل سفارش  1 سی سی
162,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
130,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
142,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
157,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 سی سی
21,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 سی سی
104,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
168,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
115,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
186,600 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  250 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
190 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...