2-کلروفنل 802253 مرک

2Chlorophenol 802253 Merck

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   430,000 تومان / بسته

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
2-کلروفنل 802253 مرک2Chlorophenol 802253 Merck2-کلروفنل 802253 مرک

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
1,500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
1,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 بسته
2,500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
67,000,000 - 79,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  100 بسته
1,900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
2,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25 بسته
1,750,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250 بسته
1,500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
2,800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  2 بسته
900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250 بسته
1,700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
400,000 - 1,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25 بسته
900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  160 بسته
66,000 - 73,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  25 بسته
1,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 بسته
900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
300,000 - 900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  50 بسته
1,400,000 تومان
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
278,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
450,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
250,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
340,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
350,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
350,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
370,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
280,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
450,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
350,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
350,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
470,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
250,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
410,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
430,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
135,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
239,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...