2 برومو ایزو بوتیریل برومید 841116 مرک

Bromoisobutyryl bromide-2 841116 merck

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   106,300 تومان / سی سی

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
2 برومو ایزو بوتیریل برومید 841116 مرک Bromoisobutyryl bromide-2 841116 merckاین محصول توسط شرکت کیان پرتو تجهیز ارائه میگردد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 سی سی
21,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  100 سی سی
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  500 سی سی
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  10 سی سی
19,000 - 25,000 تومان
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 سی سی
5,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  5 سی سی
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1000 سی سی
توقف تولید و فروش
مهرتاش سپاهان
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1000 سی سی
19,000 - 29,000 تومان
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1000 سی سی
توقف تولید و فروش
مهرتاش سپاهان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 سی سی
162,600 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
155,500 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
137,200 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
169,200 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
215,000 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
163,600 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
102,600 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
181,600 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
146,300 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
160,300 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
135,300 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
191,300 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
180,300 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
167,200 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
139,000 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
188,400 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
161,600 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
182,600 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
108,600 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
140,500 تومان


در حال ارسال اطلاعات...