2 آمینو ترفتالیک اسید

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

محصول 2 آمینو ترفتالیک اسید از محصولات کمپانی سیگما آلدریچ با کد 381071 می باشد که توسط شرکت مینا تجهیز آریا عرضه می گردد. Molecular Weight: 181.15 CAS Number: 10312-55-7

محصولات مشابه

حداقل سفارش  500 گرم
32,000 - 38,000 تومان
سورنا شیمی زاگرس
حداقل سفارش  25 گرم
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 گرم
141,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
100,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250 گرم
30,000 - 40,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  1 گرم
65,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 گرم
100,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
163,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
2,500,000 - 4,000,000 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 گرم
123,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  2 گرم
8,000 - 15,000 تومان
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  250 گرم
40,000 - 50,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  1 گرم
115,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
149,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
118,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
100,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
102,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
135,200 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
230,000 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
450 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
175 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...