2و7 دیکلروفلوروسین دی استات زیگما

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   4 تومان / گرم

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
2′,7′-Dichlorodihydrofluorescein diacetate sigma D6883 2′,7′-Dichlorofluorescin diacetate,

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 گرم
192,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
143,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
175,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
132,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
102,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
128,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
850,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
ایران شیمی
حداقل سفارش  1 گرم
1 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
95,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  500 گرم
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 گرم
146,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
211,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
133,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  5 گرم
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  100 گرم
300,000 - 700,000 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان


در حال ارسال اطلاعات...