1 هپتانول مایع مرک 820624

دسته بندی محصول:  آلدهید ، کتون و کینون

توقف تولید و فروش

1 هپتانول مایع مرک 820624 ، ماده شیمیایی آن دکانول مایعی است که توسط کمپانی مرک ساخته می شود و در بسته های 500 سی سی توسط شرکت مینا تجهیز آریا ارائه می گردد. Formula: C₇H₁₆O

محصولات مشابه

حداقل سفارش  160 بسته
توقف تولید و فروش
کیمیا شیمی
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
280,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
250 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
240,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
750,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...