1-نفتول مرک آلمان 822289 1-Naphthol

دسته بندی محصول:  پلیمر

توقف تولید و فروش

822289 1-Naphthol for synthesis

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1000
توقف تولید و فروش
کیمیاگران سیالات حفاری
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نیرومند پلیمر پارس
حداقل سفارش  25000
توقف تولید و فروش
آرمان سازه نگار
حداقل سفارش  1000
توقف تولید و فروش
کیمیاگران سیالات حفاری
حداقل سفارش  1
135,500 تومان
کیمیاگران بهزیست
حداقل سفارش  20
25,000 - 35,000 تومان
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  20
25,000 - 30,000 تومان
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  1
60,000 - 65,000 تومان
الساپا
حداقل سفارش  25
70,000 - 80,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  20
15,000 - 20,000 تومان
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  25
75,000 تومان
الساپا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی اطلس
حداقل سفارش  25
100,000 - 120,000 تومان
شیمیایی بوعلی سینا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گونش شیمی صنعت
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پترو ایلیا انرژی
حداقل سفارش  25
70,000 - 85,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  20
30,000 - 100,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نیرومند پلیمر پارس
حداقل سفارش  20
25,000 - 35,000 تومان
پاک شیمی صفه سپاهان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  250
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...