1و2 دی کلرو اتان مرک آلمان 100955 1,2-Dichloroethane

دسته بندی محصول:  پلیمر

توقف تولید و فروش

100955 1,2-Dichloroethane EMPLURA®

محصولات مشابه

حداقل سفارش  20 گرم
15,000 - 20,000 تومان
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
گونش شیمی صنعت
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
نیرومند پلیمر پارس
حداقل سفارش  1 گرم
60,000 - 65,000 تومان
الساپا
حداقل سفارش  1000 گرم
توقف تولید و فروش
کیمیاگران سیالات حفاری
حداقل سفارش  25 گرم
75,000 تومان
الساپا
حداقل سفارش  25 گرم
60,000 - 70,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
کیمیاران
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی اطلس
حداقل سفارش  20 گرم
25,000 - 35,000 تومان
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
یگانه پلیمر
حداقل سفارش  25 گرم
70,000 - 80,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
کیمیاران
حداقل سفارش  20 گرم
30,000 - 100,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
نیرومند پلیمر پارس
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
یگانه پلیمر
حداقل سفارش  20 گرم
25,000 - 35,000 تومان
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  25 گرم
100,000 - 120,000 تومان
شیمیایی بوعلی سینا
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
یگانه پلیمر
حداقل سفارش  20 گرم
25,000 - 30,000 تومان
پاک شیمی صفه سپاهان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...