1و13 دی آمینو 4و7و10 تری اگزا تری دکان 814807 مرک

Merck 1,13-Diamino-4,7,10-trioxatridecane 814807

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   211,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
1و13 دی آمینو 4و7و10 تری اگزا تری دکان 814807 مرک Merck 1,13-Diamino-4,7,10-trioxatridecane 814807

محصولات مشابه

حداقل سفارش  5
44 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
210,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1000
توقف تولید و فروش
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  50
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
130,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
185,600 تومان
حداقل سفارش  1
153,400 تومان
حداقل سفارش  1
184,200 تومان
حداقل سفارش  1
125,000 تومان
حداقل سفارش  1
131,500 تومان
حداقل سفارش  1
136,000 تومان
حداقل سفارش  1
169,200 تومان
حداقل سفارش  1
106,300 تومان
حداقل سفارش  1
130,200 تومان
حداقل سفارش  1
152,400 تومان
حداقل سفارش  1
169,300 تومان
حداقل سفارش  1
116,300 تومان
حداقل سفارش  1
158,400 تومان
حداقل سفارش  1
104,600 تومان
حداقل سفارش  1
160,600 تومان
حداقل سفارش  1
145,300 تومان
حداقل سفارش  1
154,300 تومان
حداقل سفارش  1
148,400 تومان
حداقل سفارش  1
155,400 تومان
حداقل سفارش  1
108,400 تومان


در حال ارسال اطلاعات...