‏ماده ضد الکتریسیته ساکن‏ الیاف TEXOL

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

‏‏ماده ضد الکتریسیته ساکن‏ الیاف TEXOL مخلوطی از چندین ماده پتروشیمیایی و مواد افزودنی ویژه که در صنایع نساجی بعنوان یک ماده آنتی استاتیک قوی از آن استفاده می شود

محصولات مشابه

حداقل سفارش  10 ليتر
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 ليتر
160,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
152,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
700 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25 ليتر
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 ليتر
105,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
111,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
105,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
130,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
136,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
116,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
176,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  208 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...