یدور پتاسیم-پتاسیم آیداید مرک 105043-Potassium iodide

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

فروش یدور پتاسیم مرک با کد 105043 -250 گرمی Potassium iodide for analysis EMSURE® ISO,Reag. Ph Eur. Potassium iodide CAS No. 7681-11-0, EC Number 231-659-4.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  2 گرم
600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
132,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  5 گرم
1,350,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 گرم
650,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
152,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  50 گرم
900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
1,050,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25 گرم
600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
251,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
138,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100 گرم
600,000 - 800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
147,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
115,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  500 گرم
390,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
201,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
184,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  25 گرم
600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
1,600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250 گرم
1,500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
130,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...