یدور پتاسیم-پتاسیم آیداید مرک 105043-Potassium iodide

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   4 تومان / گرم

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
فروش یدور پتاسیم مرک با کد 105043 -250 گرمی Potassium iodide for analysis EMSURE® ISO,Reag. Ph Eur. Potassium iodide CAS No. 7681-11-0, EC Number 231-659-4.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 گرم
160,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
136,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
101,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
153,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
240,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 گرم
98,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
159,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
143,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
176,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
113,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
128,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
125,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
139,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
112,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
187,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100 گرم
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 گرم
143,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
138,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
122,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
کیمیا پارس شایانکار


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  50 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  250 گرم
44 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  100 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان


در حال ارسال اطلاعات...