گیوتین 2.5 متر با برش 3 میلیمتر

دسته بندی محصول:  ماشین برش فلزات

توقف تولید و فروش

گیوتین 2.5 متر با برش 3 میلیمتر ، گیوتین ماشین برش فلزات ارائه شده توسط ماشین سازى اسماعیلى


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
اورین آلومینیوم تجارت
حداقل سفارش  1 دستگاه
280,000,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
85,000,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
9,650,000 تومان
کارا یدک
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
چاپیران لیزر
حداقل سفارش  1 دستگاه
9,240,000 تومان
کارا یدک
حداقل سفارش  1 دستگاه
10,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
187,300,000 تومان
کارا یدک
حداقل سفارش  1 دستگاه
8,750,000 تومان
کارا یدک
حداقل سفارش  1 دستگاه
180,000,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
16,725,000 تومان
کارا یدک
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
ماشین سازى اسماعیلى
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
ماشین سازى اسماعیلى
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
ماشین سازى اسماعیلى
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
ماشین سازى اسماعیلى


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...