گیره دستی صعود Ascention

دسته بندی محصول:  سایر محصولات ایمنی

توقف تولید و فروش

گیره دستی صعود Ascention ، ابزار صعود دستی به کمک گیره با طناب درگیر شده و به کاربر این امکان را می دهد که به کمک دسته تعبیه شده روی آن و رکاب یا تسمه پایی عملیات صعود روی طناب را انجام دهد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  10 قطعه
40,000 - 50,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
85,000 - 95,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
1,100,000 - 1,300,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
70,000 - 115,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  12 قطعه
150,000 - 180,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  20 قطعه
40,000 - 55,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  12 قطعه
105,000 - 120,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  15 قطعه
90,000 - 120,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  5 قطعه
35,000 - 40,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
135,000 - 150,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
150,000 - 180,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  18 قطعه
180,000 - 210,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  2 قطعه
280,000 - 350,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  50 قطعه
50,000 - 65,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 قطعه
48,000 - 58,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  5 قطعه
45,000 - 60,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 قطعه
135,000 - 150,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 قطعه
200,000 - 250,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
25,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 قطعه
31,200,000 - 32,000,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...