گل میخ استات جهت هشدار به راننده

road stude

دسته بندی محصول:  گل میخ جاده

قیمت:   12,000 - 18,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
استات یا گل میخ در دو شکل مستطیل و دایره ساخته شده است این نوع گل میخ جهت ایجاد هشدار برای راننده طراحی شده است و معمولا قبل از سرعت گیر نصب میشود

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  10
2,500 - 3,500 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10
10,000 - 12,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1
115,000 - 125,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1
15,000 - 25,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1
35,000 - 40,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1
15,000 - 40,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10
2,500 - 5,500 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10
12,000 - 15,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1
70,000 - 110,000 تومان
ایمن ترافیک


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  12
80,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  5
55,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  5
60,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  1
3,000 - 5,000 تومان
حداقل سفارش  1
2,400,000 - 2,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
600,000 - 700,000 تومان
حداقل سفارش  1
70,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  1
45,000 - 60,000 تومان
حداقل سفارش  10
400,000 - 450,000 تومان
حداقل سفارش  4
75,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  1
380,000 - 480,000 تومان
حداقل سفارش  1
220,000 - 280,000 تومان
حداقل سفارش  1
100,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  1
75,000 - 110,000 تومان
حداقل سفارش  1
300,000 - 450,000 تومان
حداقل سفارش  10
140,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  10
27,000 - 30,000 تومان
حداقل سفارش  1
320,000 - 380,000 تومان
حداقل سفارش  10
350,000 - 450,000 تومان
حداقل سفارش  50
11,000 - 14,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...