گل میخ آلومینیومی با نگین شیشه ای مدل AL

metal road stud

دسته بندی محصول:  سایر محصولات ایمنی

قیمت:   35,000 - 40,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
گل میخ در دو نوع با استفاده از نگین شیشه ای یک تکه و چند بخشی، متناسب با شرایط اقلیمی مختلف ساخته شده است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ارتفاع کاران پیشگام میلاد
حداقل سفارش  1
380,000 - 400,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
40,800 - 41,500 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
780,000 - 800,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ارتفاع کاران پیشگام میلاد
حداقل سفارش  1
132,000 - 140,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
44,000 - 70,000 تومان
تهران سوئیچ
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ارتفاع کاران پیشگام میلاد
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
780,000 - 800,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ارتفاع کاران پیشگام میلاد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آفرینش ایمن سبز
حداقل سفارش  1
31,200,000 - 32,000,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ارتفاع کاران پیشگام میلاد
حداقل سفارش  1
884,000 - 900,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
بورس ایمنی و آتشنشانی افشار
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
100,000 تومان
آفرینش ایمن سبز


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
140,000 تومان
حداقل سفارش  1
240,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,200,000 - 1,400,000 تومان
حداقل سفارش  1
2,400,000 - 2,500,000 تومان
حداقل سفارش  5
60,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,200,000 - 1,700,000 تومان
حداقل سفارش  1
45,000 - 60,000 تومان
حداقل سفارش  12
80,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  1
3,000 - 5,000 تومان
حداقل سفارش  1
100,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  4
75,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  5
55,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  1
380,000 - 480,000 تومان
حداقل سفارش  1
70,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  10
140,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  1
100,000 - 130,000 تومان
حداقل سفارش  10
350,000 - 450,000 تومان
حداقل سفارش  1
35,000 - 250,000 تومان
حداقل سفارش  1
230,000 - 280,000 تومان
حداقل سفارش  1
200,000 - 300,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...