گل میخ آلومینیومی با نگین شیشه ای مدل AL

metal road stud

دسته بندی محصول:  سایر محصولات ایمنی

قیمت:   50,000 - 65,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
گل میخ در دو نوع با استفاده از نگین شیشه ای یک تکه و چند بخشی، متناسب با شرایط اقلیمی مختلف ساخته شده است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
40,800 - 41,500 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ارتفاع کاران پیشگام میلاد
حداقل سفارش  1
380,000 - 400,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آفرینش ایمن سبز
حداقل سفارش  1
780,000 - 800,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ارتفاع کاران پیشگام میلاد
حداقل سفارش  1
132,000 - 140,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
780,000 - 800,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
31,200,000 - 32,000,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
884,000 - 900,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
100,000 تومان
آفرینش ایمن سبز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ارتفاع کاران پیشگام میلاد
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
بورس ایمنی و آتشنشانی افشار
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
بورس ایمنی و آتشنشانی افشار
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ارتفاع کاران پیشگام میلاد
حداقل سفارش  1
44,000 - 70,000 تومان
تهران سوئیچ
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
120,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  12
85,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  12
55,000 - 85,000 تومان
حداقل سفارش  12
180,000 - 220,000 تومان
حداقل سفارش  12
150,000 - 180,000 تومان
حداقل سفارش  10
420,000 - 480,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,400,000 - 2,400,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,300,000 - 1,850,000 تومان
حداقل سفارش  25
50,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  1
550,000 - 750,000 تومان
حداقل سفارش  5
65,000 - 85,000 تومان
حداقل سفارش  1
650,000 - 2,100,000 تومان
حداقل سفارش  1
135,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  10
35,000 - 40,000 تومان
حداقل سفارش  10
180,000 - 210,000 تومان
حداقل سفارش  1
480,000 - 580,000 تومان
حداقل سفارش  50
4,500 - 17,000 تومان
حداقل سفارش  5
60,000 - 75,000 تومان
حداقل سفارش  1
50,000 - 65,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...