گلیسرین (گلیسرول) اکسین شیمی

oill(Glycerin(glyceroll

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی خانگی

توقف تولید و فروش

گلیسیرین یا گلیسرول مایع بی بو و شفافی است که در بیشتر چربی های طبیعی گیاهی و حیوانی، از جمله چربی هایی که در پوست شما هستند وجود دارد در شرکت اکسین شیمی توس این محصول در بشکه های استیل عرضه میگردد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  16 کیلوگرم
12,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
202,800 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
30,000 - 35,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
222,500 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
78,400 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
14,500 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
14,500 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
35,000 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
19,700 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
16,900 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
18,300 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
16,500 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
19,500 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
143,900 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...