گلیسرین (گلیسرول) اکسین شیمی

oill(Glycerin(glyceroll

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی خانگی

توقف تولید و فروش

گلیسیرین یا گلیسرول مایع بی بو و شفافی است که در بیشتر چربی های طبیعی گیاهی و حیوانی، از جمله چربی هایی که در پوست شما هستند وجود دارد در شرکت اکسین شیمی توس این محصول در بشکه های استیل عرضه میگردد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
14,500 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
6,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
42,500 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
35,000 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
143,900 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
420,000 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
28,500 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
222,500 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
16,500 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
78,400 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
202,800 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
14,300 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
23,000 - 25,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
19,700 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
14,500 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
16,900 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
17,500 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
صنایع شیمیایی سم سازان


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...