گلیسرین صنعتی ایرانی

(99% ) industrial glycerin

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی خانگی

قیمت:   30,000 - 35,000 تومان / کیلوگرم

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
گلیسرین خام یک مایع به رنگ قهوه ای تیره و ویسکوز میباشد. این فراورده محصول عملیات ترنس استریفیکشن روغن های خام خوراکی می باشد. جهت کاربرد این محصول عملیات تصفیه بر روی آن صورت می گیرد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  2 کیلوگرم
14,300 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
19,700 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
35,000 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
17,500 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
222,500 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
25,500 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
202,800 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
14,500 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
143,900 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
14,500 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
16,500 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
6,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
16,900 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
18,300 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
78,400 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
18,500 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
28,500 تومان
صنایع شیمیایی سم سازان


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  25 کیلوگرم
85,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
12,500 - 15,000 تومان
حداقل سفارش  50 کیلوگرم
70,000 - 80,000 تومان
حداقل سفارش  50 کیلوگرم
115,000 - 130,000 تومان
حداقل سفارش  185 کیلوگرم
9,000 - 11,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
70,000 - 75,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
30,000 - 35,000 تومان
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
5,000 - 9,000 تومان
حداقل سفارش  180 کیلوگرم
11,000 - 12,500 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
29,000 - 30,000 تومان
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
32,000 - 40,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
70,000 - 80,000 تومان
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
70,000 - 80,000 تومان
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
29,000 - 32,000 تومان
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
4,800 - 6,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
60,000 - 65,000 تومان
حداقل سفارش  160 کیلوگرم
38,000 - 40,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
70,000 - 85,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
70,000 - 80,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...