گلویی میکروفن کلیپسی

دسته بندی محصول:  پایه میکروفن

قیمت:   22,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
گلویی میکروفن مدل کلیپسی جهت نگهداشتن میکروفن بر روی پایه میکروفن استفاده می شود


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
95,000 تومان
مرکز صوتی شهید حوزان
حداقل سفارش  1 عدد
165,000 تومان
مرکز صوتی شهید حوزان
حداقل سفارش  1 عدد
222,000 تومان
مرکز صوتی شهید حوزان
حداقل سفارش  1 عدد
320,000 تومان
مرکز صوتی شهید حوزان
حداقل سفارش  1 عدد
220,000 تومان
مرکز صوتی شهید حوزان
حداقل سفارش  1 عدد
315,000 تومان
مرکز صوتی شهید حوزان
حداقل سفارش  1 عدد
312,000 تومان
مرکز صوتی شهید حوزان
حداقل سفارش  1 عدد
190,000 تومان
مرکز صوتی شهید حوزان
حداقل سفارش  1 عدد
145,000 تومان
مرکز صوتی شهید حوزان
حداقل سفارش  1 عدد
170,000 تومان
مرکز صوتی شهید حوزان
حداقل سفارش  1 عدد
295,000 تومان
مرکز صوتی شهید حوزان
حداقل سفارش  1 عدد
235,000 تومان
مرکز صوتی شهید حوزان


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
14,100,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,120,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
170,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
40,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,250,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
800,000 - 815,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
65,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,100,000 - 1,150,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
900,000 - 950,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
980,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
900,000 - 920,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
270,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
200,000 - 225,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
315,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
150,000 - 170,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
165,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
250,000 - 275,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
130,000 - 160,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
25,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...