گریل و گریدل ( میکس ) گارد استیل

دسته بندی محصول:  سایر ماشین آلات تولید مواد غذایی

توقف تولید و فروش

گریل و گریدل ( میکس ) گارد استیل در دو مدل رومیزی و پایه دار تجهیزات پخت فست فود

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی ارکان فلز
حداقل سفارش  1 عدد
3,900,000 تومان
اصفهان جهان کار
حداقل سفارش  1 عدد
10,000,000 - 80,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1 عدد
155,000,000 - 990,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000,000 - 500,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1 عدد
10,000,000 - 60,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1 عدد
30,000,000 - 98,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1 عدد
90,000,000 - 180,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1 عدد
1,500,000,000 تومان
میلاد افزار تبریز
حداقل سفارش  1 عدد
10,000,000 - 90,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1 عدد
1,500,000,000 تومان
میلاد افزار تبریز
حداقل سفارش  1 عدد
22,000,000 تومان
اصفهان جهان کار
حداقل سفارش  1 عدد
10,000,000 - 92,000,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000,000 - 900,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1 عدد
9,000,000,000 تومان
میلاد افزار تبریز
حداقل سفارش  1 عدد
40,000,000 - 100,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 - 9,200,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 - 15,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1 عدد
50,000,000 - 90,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی ارکان فلز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...