گروت پایه سیمانی

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

نوعی ملات آماده با مقاومت زیاد در حدود 70 مگاپاسکال بدون انقباض و بر پایه سیمان می باشد .

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
135,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
152,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
189,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
117,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
141,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
161,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
197,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
190,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
127,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
131,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
240,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
2,400,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 بسته
166,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
183,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
163,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...