گروت اپوکسی

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

با حصول مقاومت فشاری بسیار زیاد برای عملیات سنگین مهندسی و نصب ماشین آلات دینامیک و ایستا مناسب می باشد .

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
121,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
101,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
107,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
162,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
144,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
148,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
109,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
3,200,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 بسته
90,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
130,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
182,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
132,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
155,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
143,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 بسته
145,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
193,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
155,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
نمایش طلوع


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...