گردگیر لاستیکی (bellows)ضد سایش

دسته بندی محصول:  سایر محصولات لاستیکی

توقف تولید و فروش

گردگیر لاستیکی (bellows)ضد سایش متریال NBR ضد روغن وحرارت متریال NR معمولی متریال SILICONE ضد حرارت ضد روغن بهداشتی پزشکی مواد غذایی متریال EPDM ضد اسید ومقاوم در برابر آب شور دریا

محصولات مشابه

حداقل سفارش  10 عدد
50,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 عدد
9,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 عدد
9,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 عدد
5,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 عدد
4,500 تومان
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  20 عدد
10,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 عدد
2,500 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 عدد
5,500 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 عدد
200,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 عدد
6,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 عدد
110,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 عدد
30,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 عدد
110,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 عدد
160,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 عدد
12,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 عدد
45,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 عدد
250,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  50 عدد
50 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 عدد
4,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...