گالوانیزه تک جداره و پانچ شده 80 محدب

دسته بندی محصول:  تجهیزات آسانسور

توقف تولید و فروش

محصول جدید گروه صنعتی بابیران: تیغه های گالوانیزه تک جداره ساده وگالوانیزه تک جداره فول پانچ

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
2,000,000 تومان
نوین رهاورد
حداقل سفارش  1
11,000,000 تومان
نوین رهاورد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نوین رهاورد
حداقل سفارش  1
3,500,000 تومان
نوین رهاورد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نوین رهاورد
حداقل سفارش  1
11,000,000 تومان
نوین رهاورد
حداقل سفارش  1
3,900,000 تومان
نوین رهاورد
حداقل سفارش  1
39,000,000 تومان
نوین رهاورد
حداقل سفارش  1
130,000 تومان
نوین رهاورد
حداقل سفارش  1
28,000,000 تومان
نوین رهاورد
حداقل سفارش  1
15,600,000 تومان
صدر الکترونیک دنا
حداقل سفارش  1
4,800,000 تومان
نوین رهاورد
حداقل سفارش  1
31,000,000 تومان
نوین رهاورد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نوین رهاورد
حداقل سفارش  1
74,000,000 تومان
نوین رهاورد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نوین رهاورد
حداقل سفارش  1
29,300,000 تومان
نوین رهاورد
حداقل سفارش  1
200,000 تومان
نوین رهاورد
حداقل سفارش  1
13,200,000 تومان
صدر الکترونیک دنا
حداقل سفارش  1
1,700,000 تومان
صدر الکترونیک دنا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...