کیسه 55*70 زرد

garbage bag 55*70

دسته بندی محصول:  سایر وسایل نظافت خانه و لوازم جانبی

قیمت:   16,500 تومان /

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
این کیسه برای سطل 40 کیلویی استفاده می شود


محصولات مشابه

حداقل سفارش  10
2,200 تومان
روناک صنعت فاطر
حداقل سفارش  10
3,300 تومان
روناک صنعت فاطر
حداقل سفارش  10
21,500 تومان
روناک صنعت فاطر
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
استیل البرز
حداقل سفارش  25
16,500 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  25
13,500 - 14,500 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  25
16,500 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  25
15,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  25
16,500 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  25
13,500 - 14,500 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  25
16,500 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1
18,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1
16,500 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  25
13,500 - 14,500 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  25
16,500 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  25
16,500 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  25
14,500 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  25
16,500 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  25
13,500 - 14,500 تومان
فروشگاه خندان


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
14,000 تومان
حداقل سفارش  1
50,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  1
216,000 تومان
حداقل سفارش  1
2,200 تومان
حداقل سفارش  1
125,000 تومان
حداقل سفارش  1
18,500 تومان
حداقل سفارش  1
30,000 تومان
حداقل سفارش  25
13,500 - 14,500 تومان
حداقل سفارش  1
40,000 تومان
حداقل سفارش  1
5,000 - 15,000 تومان
حداقل سفارش  1
70,000 - 120,000 تومان
حداقل سفارش  1
135,000 تومان
حداقل سفارش  4
60,000 تومان
حداقل سفارش  1
8,000 تومان
حداقل سفارش  4
80,000 تومان
حداقل سفارش  4
52,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...