کیسه فریزر زیپ دار 25 عددی لندی

Double Lock Bag

دسته بندی محصول:  سایر محصولات پلاستیکی

قیمت:   8,500 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
کیسه فریزر زیپ کیپسایز 25*20 - 25 عددی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  10 عدد
1,000 - 1,000,000 تومان
قفسه سازان
حداقل سفارش  1 عدد
1,800 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  1 عدد
86,000 تومان
دی تاپ پلاست
حداقل سفارش  1 عدد
1,500 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  1 عدد
3,500 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  1 عدد
2,300 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  10 عدد
1,000 - 1,000,000 تومان
قفسه سازان
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 100,000 تومان
شیراز بطری پارس
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 100,000 تومان
شیراز بطری پارس
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 100,000 تومان
شیراز بطری پارس
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 10,000 تومان
کارخانه پلاستون ایران
حداقل سفارش  1 عدد
18,500 تومان
دی تاپ پلاست
حداقل سفارش  1 عدد
3,750 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  1 عدد
1,200 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  10 عدد
1,000 - 1,000,000 تومان
قفسه سازان
حداقل سفارش  10 عدد
1,000 - 1,000,000 تومان
قفسه سازان
حداقل سفارش  1 عدد
500 - 100,000 تومان
شیراز بطری پارس
حداقل سفارش  10 عدد
1,000 - 1,000,000 تومان
قفسه سازان
حداقل سفارش  1 عدد
9,200 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  1 عدد
750 تومان
بازرگانی متین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
14,950 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,950 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
20,500 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
5,200 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
12,950 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
3,980 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
13,950 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
11,950 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
13,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
19,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...