کیسه فریزر رولی پر فراژدار لندی

Lindy freezer bags

دسته بندی محصول:  سایر محصولات پلاستیکی

قیمت:   12,950 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
کیسه فریزر رولی پرفراژدار لندی سایز 20*30 - 200 عدد سایز 25*35- 150 عدد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
500 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  1
900 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  10
1,000 - 1,000,000 تومان
قفسه سازان
حداقل سفارش  1
450 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  1
1,200 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  1
9,200 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  1
1,000 - 100,000 تومان
شیراز بطری پارس
حداقل سفارش  1
10,500 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  10
1,000 - 1,000,000 تومان
قفسه سازان
حداقل سفارش  1
400 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  1
1,000 - 100,000 تومان
شیراز بطری پارس
حداقل سفارش  1
2,500 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  1
143,000 تومان
دی تاپ پلاست
حداقل سفارش  10
1,000 - 1,000,000 تومان
قفسه سازان
حداقل سفارش  10
1,000 - 1,000,000 تومان
قفسه سازان
حداقل سفارش  1
1,000 - 100,000 تومان
شیراز بطری پارس
حداقل سفارش  1
80 تومان
دی تاپ پلاست
حداقل سفارش  10
1,000 - 1,000,000 تومان
قفسه سازان
حداقل سفارش  1
1,450 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  1
2,000 - 100,000 تومان
شیراز بطری پارس


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
14,950 تومان
حداقل سفارش  1
20,500 تومان
حداقل سفارش  1
5,200 تومان
حداقل سفارش  1
4,950 تومان
حداقل سفارش  1
8,500 تومان
حداقل سفارش  1
3,980 تومان
حداقل سفارش  1
11,950 تومان
حداقل سفارش  1
19,000 تومان
حداقل سفارش  1
13,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...