کیسه زباله 90*90 سبز

garbage bag 90*90 green

دسته بندی محصول:  سایر وسایل نظافت خانه و لوازم جانبی

قیمت:   10,500 تومان / کیلوگرم

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
کیسه زباله 90*90 سبز برای مصرف در پارک ها برای جمع آوری برگ و زباله ارائه شده توسط فروشگاه خندان


محصولات مشابه

حداقل سفارش  10 کیلوگرم
2,200 تومان
روناک صنعت فاطر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
استیل البرز
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
3,300 تومان
روناک صنعت فاطر
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
21,500 تومان
روناک صنعت فاطر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
10,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
10,500 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
9,000 - 10,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
10,500 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
9,000 - 10,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
10,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
10,500 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
10,500 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
9,000 - 10,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
10,500 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
10,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
18,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
9,000 - 10,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
10,500 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
10,500 تومان
فروشگاه خندان


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
345,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
14,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
24,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
15,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
35,000 - 55,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
25,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
14,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
18,500 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
25,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
10,500 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
25,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
8,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
15,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
8,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
18,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
65,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
35,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
15,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
12,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...