کیسه زباله 90*90 سبز

garbage bag 90*90 green

دسته بندی محصول:  سایر وسایل نظافت خانه و لوازم جانبی

قیمت:   10,500 تومان / کیلوگرم

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
کیسه زباله 90*90 سبز برای مصرف در پارک ها برای جمع آوری برگ و زباله ارائه شده توسط فروشگاه خندان


محصولات مشابه

حداقل سفارش  10 کیلوگرم
21,500 تومان
روناک صنعت فاطر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
استیل البرز
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
3,300 تومان
روناک صنعت فاطر
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
2,200 تومان
روناک صنعت فاطر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
10,500 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
9,000 - 10,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
10,500 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
10,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
9,000 - 10,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
10,500 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
9,000 - 10,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
10,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
18,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
10,500 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
9,000 - 10,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
10,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
10,500 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
10,500 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
10,500 تومان
فروشگاه خندان


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
14,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
15,000 - 25,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
14,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
18,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
3,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
50,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
45,000 - 60,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
6,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
50,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
0 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
125,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
12,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
6,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
3,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
4,500 - 6,500 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
10,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
5,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
10,000 - 20,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
65,000 - 110,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
24,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...