کیسه زباله 90*120 زرد

garbage bag 90*120 yellow

دسته بندی محصول:  سایر وسایل نظافت خانه و لوازم جانبی

قیمت:   23,000 - 25,000 تومان / کیلوگرم

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
کیسه زباله 90*120 زرد ارئه شده توسط فروشگاه خندان


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
18,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
18,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
استیل البرز
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
روناک صنعت فاطر
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
روناک صنعت فاطر
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
روناک صنعت فاطر
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
19,000 - 20,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
22,500 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
35,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
23,000 - 25,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
20,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
23,000 - 25,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
19,000 - 20,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
23,000 - 25,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
23,000 - 25,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
23,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
23,000 - 25,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
19,000 - 20,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
19,000 - 20,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
19,000 - 20,000 تومان
فروشگاه خندان


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  20 کیلوگرم
21,000 تومان
حداقل سفارش  4 کیلوگرم
110,000 تومان
حداقل سفارش  18 کیلوگرم
35,000 تومان
حداقل سفارش  12 کیلوگرم
30,000 تومان
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
7,500 تومان
حداقل سفارش  6 کیلوگرم
360,000 تومان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
75,000 تومان
حداقل سفارش  6 کیلوگرم
25,000 تومان
حداقل سفارش  50 کیلوگرم
10,000 تومان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
420,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
260,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
430,000 تومان
حداقل سفارش  12 کیلوگرم
35,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
2,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
485,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
40,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
40,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
23,000 - 25,000 تومان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
60,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...