کیسه زباله 70*90 زرد

garbage bag 70*90 yellow

دسته بندی محصول:  سایر وسایل نظافت خانه و لوازم جانبی

قیمت:   11,500 تومان / کیلوگرم

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
کیسه زباله زرد 70*90 برای مصرف در ادارات و ساختمان ها و ...


محصولات مشابه

حداقل سفارش  10 کیلوگرم
21,500 تومان
روناک صنعت فاطر
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
2,200 تومان
روناک صنعت فاطر
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
3,300 تومان
روناک صنعت فاطر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
استیل البرز
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
12,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
11,500 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
12,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
10,000 - 11,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
10,000 - 11,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
10,000 - 11,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
11,500 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
11,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
11,500 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
18,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
10,000 - 11,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
11,500 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
10,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
11,500 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
11,500 تومان
فروشگاه خندان


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
115,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
45,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
24,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
18,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
3,500 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
75,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
24,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
12,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
40,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
3,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
7,000 - 10,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
7,500 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
50,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
14,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
95,000 - 135,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
11,500 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
30,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
8,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
65,000 - 85,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
125,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...