کیسه زباله 100*120 زرد

garbage bag 100*120 yelloow

دسته بندی محصول:  سایر وسایل نظافت خانه و لوازم جانبی

قیمت:   16,500 تومان / کیلوگرم

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
کیسه زباله 100*120 زرد مخصوص سطل های 120 لیتری ارائه شده توسط فروشگاه خندان


محصولات مشابه

حداقل سفارش  10 کیلوگرم
21,500 تومان
روناک صنعت فاطر
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
2,200 تومان
روناک صنعت فاطر
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
3,300 تومان
روناک صنعت فاطر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
استیل البرز
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
16,500 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
13,500 - 14,500 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
16,500 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
16,500 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
14,500 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
15,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
16,500 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
16,500 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
13,500 - 14,500 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
16,500 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
16,500 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
16,500 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
13,500 - 14,500 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
18,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
13,500 - 14,500 تومان
فروشگاه خندان


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  20 کیلوگرم
4,900 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
14,000 تومان
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
22,500 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
50,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
216,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
2,200 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
125,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
18,500 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
30,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
13,500 - 14,500 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
40,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
5,000 - 15,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
70,000 - 120,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
135,000 تومان
حداقل سفارش  4 کیلوگرم
110,000 تومان
حداقل سفارش  4 کیلوگرم
60,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
8,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
16,500 تومان
حداقل سفارش  4 کیلوگرم
80,000 تومان
حداقل سفارش  4 کیلوگرم
52,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...