کیسه زباله رولی متوسط 15 عددی 55*75 پتروکلین

Roll-on garbage bag, average 15 pieces, 55 * 75, Petroclin

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آشپزخانه

قیمت:   20,800 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
ستفاده از کیسه زباله در خانه مزایای بسیاری دارد. امروزه با تغییرسبک زندگی و لزوم جمع آوری زباله های خانگی نیاز است که بخوبی آن را در منزل بسته بندی کنیم تاروندبازیافت وازبین رفتن زباله ها آسانتر میشود

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
800,000 - 1,000,100 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 عدد
300,000 - 400,010 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 عدد
9,000,000 - 130,000,100 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 عدد
1,500,000 - 25,000,100 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 عدد
1,220,000 تومان
کنتراست
حداقل سفارش  1 عدد
599,000 تومان
کنتراست
حداقل سفارش  1 عدد
2,072,000 تومان
لوازم خانگی راک
حداقل سفارش  1 عدد
89,000 تومان
کنتراست
حداقل سفارش  1 عدد
1,090,000 تومان
کنتراست
حداقل سفارش  1 عدد
300,000 - 500,100 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 عدد
0 تومان
کنتراست
حداقل سفارش  1 عدد
798,000 تومان
کنتراست
حداقل سفارش  1 عدد
600,000 - 801,000 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 عدد
519,000 تومان
کنتراست
حداقل سفارش  1 عدد
599,000 تومان
کنتراست
حداقل سفارش  1 عدد
700,000 - 100,000,100 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
استیل البرز
حداقل سفارش  1 عدد
6,000,000 - 8,000,100 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 عدد
1,090,000 تومان
کنتراست
حداقل سفارش  1 عدد
700,000 - 1,000,010 تومان
مرسا تجهیز پیشگام


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
23,500 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
8,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
8,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
97,300 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
48,900 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
22,500 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
36,300 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
67,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
21,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
40,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
11,900 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
15,900 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
15,350 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
11,780 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
9,600 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
34,100 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
15,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
24,690 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
34,200 تومان


در حال ارسال اطلاعات...