کیسه زباله رولی لندنی

Randy Landley Trash Bag

دسته بندی محصول:  سایر محصولات پلاستیکی

قیمت:   11,950 تومان / بسته

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
کیسه زباله آسان گرهسایز: 65*80- 15 عددسایز: 55*70- 20 عددسایز:50*60- 25 عدد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
1,350 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  10 بسته
30,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  10 بسته
1,000 - 1,000,000 تومان
قفسه سازان
حداقل سفارش  1 بسته
650 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  1 بسته
500 - 100,000 تومان
شیراز بطری پارس
حداقل سفارش  1 بسته
1,800 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  1 بسته
850 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  1 بسته
1,000 - 100,000 تومان
شیراز بطری پارس
حداقل سفارش  1 بسته
45 تومان
دی تاپ پلاست
حداقل سفارش  10 بسته
67,000 تومان
دی تاپ پلاست
حداقل سفارش  1 بسته
3,100 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  1 بسته
10,100 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  10 بسته
1,000 - 1,000,000 تومان
قفسه سازان
حداقل سفارش  1 بسته
5,000 - 50,000 تومان
کارخانه پلاستون ایران
حداقل سفارش  12 بسته
0 تومان
دنیا پلاستیک 110
حداقل سفارش  1 بسته
140,000 تومان
دی تاپ پلاست
حداقل سفارش  10 بسته
1,000 - 1,000,000 تومان
قفسه سازان
حداقل سفارش  10 بسته
1,000 - 1,000,000 تومان
قفسه سازان
حداقل سفارش  1 بسته
5,000 - 50,000 تومان
کارخانه پلاستون ایران
حداقل سفارش  1 بسته
2,500 تومان
بازرگانی متین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
14,950 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
20,500 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
5,200 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4,950 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
8,500 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
12,950 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
3,980 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
19,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
13,950 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
13,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...