کیت پاپ اسمیر در محیط مایع انیستو پاستور ایران

دسته بندی محصول:  مواد مصرفی پزشکی

توقف تولید و فروش

کیت پاپ اسمیر در محیط مایع انیستو پاستور ایران مورد استفاده در آزمایشگاه پاتولوژی ارائه توسط شرکت گروه نوآوران تکنولوژی زیستی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
راهیان سلامت طب البرز
حداقل سفارش  500 بسته
4,800 تومان
راهیان سلامت طب البرز
حداقل سفارش  250 بسته
6,500 تومان
راهیان سلامت طب البرز
حداقل سفارش  1 بسته
700,000 تومان
راهیان سلامت طب البرز
حداقل سفارش  100 بسته
5,500 تومان
راهیان سلامت طب البرز
حداقل سفارش  250 بسته
10,000 تومان
راهیان سلامت طب البرز
حداقل سفارش  100 بسته
6,800 تومان
تجهیز طب سپنتا
حداقل سفارش  1 بسته
1,950,000 تومان
سینا صنعت آرامیس
حداقل سفارش  1 بسته
60,000 - 135,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 بسته
1,200,000 تومان
راهیان سلامت طب البرز
حداقل سفارش  1 بسته
65,000 تومان
آوای سلامت زینو
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
راهیان سلامت طب البرز
حداقل سفارش  1000 بسته
700 - 1,000 تومان
راهیان سلامت طب البرز
حداقل سفارش  1 بسته
190,000 تومان
آوای سلامت زینو
حداقل سفارش  1 بسته
100,000 تومان
آوای سلامت زینو
حداقل سفارش  200 بسته
600 تومان
راهیان سلامت طب البرز
حداقل سفارش  250 بسته
7,000 تومان
راهیان سلامت طب البرز
حداقل سفارش  250 بسته
10,000 تومان
راهیان سلامت طب البرز
حداقل سفارش  1 بسته
600,000 تومان
راهیان سلامت طب البرز
حداقل سفارش  1 بسته
1,200,000 تومان
راهیان سلامت طب البرز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
2,900,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
180,000,000 - 200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...