کیت تست کنترل سختی آب فارس بخاران

Total Hardness Test Kit

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

تست کیت کنترل سختی کل شرکت فارس بخاران برای اندازه گیری میزان سختی کل آبهای با سختی بالا و آبهای نرم به خصوص برای محیط های صنعتی و آب ورودی به بویلر، چیلر و برج خنک کننده

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 جعبه
204,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 جعبه
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 جعبه
128,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 جعبه
171,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 جعبه
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 جعبه
174,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 جعبه
126,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 جعبه
177,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 جعبه
264,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 جعبه
138,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 جعبه
185,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 جعبه
106,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 جعبه
185,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 جعبه
109,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 جعبه
160,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 جعبه
119,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 جعبه
106,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 جعبه
161,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 جعبه
105,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  25 جعبه
19,000 - 25,000 تومان
پاک شیمی صفه سپاهان


محصولات دیگر این تامین کنندهدر حال ارسال اطلاعات...