کیت استخراج پلاسمید 50 تستی محصول کمپانی geneall کره

exprep plasmid sv-mini

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

کیت استخراج پلاسمید 50 تستی محصول کمپانی geneall کره


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
266,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
350,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
270,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100 عدد
700,000 - 1,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250 عدد
1,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
139,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
248,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
430,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250 عدد
1,400,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
422,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250 عدد
1,450,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
320,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
365,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250 عدد
800,000 - 1,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
300,000 - 600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
222,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
280,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
248,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250 عدد
1,800,000 تومان
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
2,900,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
180,000,000 - 200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...