کوپلینگ مستقیم

Direct Coupling

دسته بندی محصول:  قطعات و اتصالات لوله کشی

توقف تولید و فروش

کوپلینگ را جهت اتصال لوله در زیر خاک و یا بر روی سطح خاک با رعایت مشخصات فنی ...

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
48,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
51,000 - 410,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
700 - 510,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
18,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
1,100,000 - 2,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
63,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
35,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
600 - 410,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
3,100 - 310,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
610 - 410,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
12,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
300,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
270,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پترو ایلیا انرژی
حداقل سفارش  1
51,000 - 510,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
700 - 510,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
34,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
680,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
260,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...