کوپلینگ سایز ۱ اینچ آریا کوپلینگ

Aria coupling coupling

دسته بندی محصول:  سایر تجهیزات آتش نشانی

قیمت:   6,000 - 6,000,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار

محاسبه زمان و هزینه حمل
شهر خود را انتخاب کنید
زمان تحویل:   -
هزینه حمل:   -
کوپلینگ های آریا از حساسیت بیشتری نسبت به دیگر تجهیزات آتش نشانی برخوردار هستند در بازار محصولات آتش نشانی دو کلاس کوپلینگ در حال تولید و عرضه هستند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
300,000 - 400,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آفرینش ایمن سبز
حداقل سفارش  1
400,000 - 450,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آفرینش ایمن سبز
حداقل سفارش  1
63,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آفرینش ایمن سبز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آفرینش ایمن سبز
حداقل سفارش  1
250,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
300,000 - 330,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آتش مهاران نوین آریا
حداقل سفارش  1
350,000 - 400,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
65,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
230,000 - 260,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آفرینش ایمن سبز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آتش مهاران نوین آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آفرینش ایمن سبز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مهندسی ایمن مهان آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
آفرینش ایمن سبز
حداقل سفارش  1
490,000 - 550,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1
480,000 - 520,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
40,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  1
60,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  1
20,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  1
100 - 10,000 تومان
حداقل سفارش  1
100,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  1
100 - 1,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...