کود NPK 30-10-10 مایسا

MYSA NPK 30-10-10 Fertilizer

دسته بندی محصول:  کود مرکب

قیمت:   245,000 - 510,000 تومان / کیلوگرم

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
کود NPK 30-10-10 جهت تسریع ریشه زایی، رشد سریعتر و افزایش کیفیت و عملکرد محصول استفاده می شود. استفاده از این کود بعد از گلدهی مقدار پروتئین موجود در دانه مخصوصا بذر غلات را افزایش می دهد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
تولیدی طباطبایی - بار افشان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
تولیدی طباطبایی - بار افشان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
تولیدی طباطبایی - بار افشان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
هنر طبیعت سگال
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
تهران تجارت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
تولیدی طباطبایی - بار افشان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
تولیدی طباطبایی - بار افشان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
تولیدی طباطبایی - بار افشان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
49,500 - 300,000 تومان
بهرویش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
40,500 - 780,000 تومان
بهرویش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
73,000 - 92,000 تومان
بهرویش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
31,000 - 640,000 تومان
بهرویش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
57,000 - 950,000 تومان
بهرویش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
42,500 - 690,000 تومان
بهرویش
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
85,000 - 150,000 تومان
بهرویش
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
410,000 - 770,000 تومان
بهرویش
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
410,000 - 810,000 تومان
بهرویش


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
200,000 - 400,000 تومان
حداقل سفارش  30 کیلوگرم
10,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
5,000 - 10,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
31,000 - 640,000 تومان
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
87,000 تومان
حداقل سفارش  30 کیلوگرم
7,000 تومان
حداقل سفارش  30 کیلوگرم
7,000 تومان
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
80,000 تومان
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
70,000 تومان
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
100 - 1,000 تومان
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
0 - 1,000 تومان
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
70,000 تومان
حداقل سفارش  30 کیلوگرم
7,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,540,000 تومان
حداقل سفارش  30 کیلوگرم
5,000 تومان
حداقل سفارش  30 کیلوگرم
5,000 تومان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
410,000 - 810,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
49,500 - 300,000 تومان
حداقل سفارش  30 کیلوگرم
7,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...