کود مایع فسفاته (High Phoscarb)

دسته بندی محصول:  کود فسفاته

توقف تولید و فروش

کود مایع فسفاته (High Phoscarb) تامین کننده ی فسفر و نیتروژن برای گیاه ارائه شده توسط شرکت واحد تولیدی هیدرو کربورهای حلقوی


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
زیما گیتی خاک آب
حداقل سفارش  1 کارتن
0 تومان
کیمیا پارس شایانکار
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
زیما گیتی خاک آب
حداقل سفارش  5000 کارتن
توقف تولید و فروش
گلبن بهار


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...