کود سیکا (سیلیس- پتاسیم) مایسا

MySa (si-k) Fertilizer

دسته بندی محصول:  کود مرکب

قیمت:   49,500 - 300,000 تومان / بسته

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
کود سیکا حاوی عناصر ریزمغذی سیلیس و پتاسیم است که هر کدام از این عناصر نقش مهمی در گیاه دارند. سیلیس با رسوب در دیواره های سلولی آوندهای چوبی باعث استحکام بخشیدن به آن ها و استحکام ساقه می شود.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
هنر طبیعت سگال
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
تولیدی طباطبایی - بار افشان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
تولیدی طباطبایی - بار افشان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
تولیدی طباطبایی - بار افشان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
تهران تجارت
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
تولیدی طباطبایی - بار افشان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
تولیدی طباطبایی - بار افشان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
تولیدی طباطبایی - بار افشان
حداقل سفارش  10 بسته
410,000 - 810,000 تومان
بهرویش
حداقل سفارش  1 بسته
57,000 - 950,000 تومان
بهرویش
حداقل سفارش  10 بسته
245,000 - 510,000 تومان
بهرویش
حداقل سفارش  1 بسته
42,500 - 690,000 تومان
بهرویش
حداقل سفارش  1 بسته
40,500 - 780,000 تومان
بهرویش
حداقل سفارش  1 بسته
31,000 - 640,000 تومان
بهرویش
حداقل سفارش  1 بسته
73,000 - 92,000 تومان
بهرویش
حداقل سفارش  10 بسته
85,000 - 150,000 تومان
بهرویش
حداقل سفارش  10 بسته
410,000 - 770,000 تومان
بهرویش


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
200,000 - 400,000 تومان
حداقل سفارش  30 بسته
10,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
5,000 - 10,000 تومان
حداقل سفارش  10 بسته
245,000 - 510,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
31,000 - 640,000 تومان
حداقل سفارش  100 بسته
87,000 تومان
حداقل سفارش  30 بسته
7,000 تومان
حداقل سفارش  30 بسته
7,000 تومان
حداقل سفارش  100 بسته
80,000 تومان
حداقل سفارش  100 بسته
70,000 تومان
حداقل سفارش  100 بسته
100 - 1,000 تومان
حداقل سفارش  100 بسته
0 - 1,000 تومان
حداقل سفارش  100 بسته
70,000 تومان
حداقل سفارش  30 بسته
7,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
1,540,000 تومان
حداقل سفارش  30 بسته
5,000 تومان
حداقل سفارش  30 بسته
5,000 تومان
حداقل سفارش  10 بسته
410,000 - 810,000 تومان
حداقل سفارش  30 بسته
7,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...